O systemie

Z końcem 2011 r. Urząd Miasta Ełku uruchomił pierwszą usługę bezpośredniego kontaktu SMS-owego i mailowego z mieszkańcami naszego Miasta. Przedsiębiorcy mogli korzystać z systemu PENSIO. Zadaniem portalu była wizualizacja stanu indywidualnych kont przedsiębiorców na podstawie danych przechowywanych w systemie informatycznym Urzędu Miasta Ełku oraz umożliwiała rozliczenia zaległości za pomocą dostępnych kanałów płatności online.
 
Obecny System powiadomień „SMS/e-mail Ełk info” otwiera kolejne kanały komunikacji z urzędem za pośrednictwem SMS i e-mail oraz wpisuje się w kreowanie miasta inteligentnego - Smart City.
 
Obsługiwane funkcjonalności to m.in.:
• ostrzeżenia o wystąpieniu sytuacji kryzysowych (np. nagłe załamania pogody, wypadki, przerwy w dostawach wody),
• informacje o istotnych utrudnieniach w ruchu, remontach i przebudowach ulic,
• informacje o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rozrywkowych itp.
• informacje o miejskich wydarzeniach gospodarczych,
• informacje o obchodach świąt i uroczystości państwowych i samorządowych,
• dowolne, dobre wiadomości wysyłane do mieszkańców :)
 
Zachęcamy do korzystania z Systemu.
 

 

Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Ełku